Hướng Dẫn Chọn Size Áo

Khoảng Size váy ngủ ở bảng sau. Khách hàng có thể áng chừng số kg để chọn Size phù hợp